* Hướng dẫn:
- Quý khách vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi đăng ký hồ sơ.
- Hướng dẫn sử dụng (tập tin)

- Tập tin kê khai giá:
  + Phụ lục số 4: Mẫu văn bản kê khai giá (Tải tập tin)
  + Phụ lục số 4: Mẫu bảng kê khai mức giá (Tải tập tin)
  + Phụ lục số 5: Mẫu văn bản kê khai giá (Tải tập tin)
  + Phụ lục số 5: Mẫu thông báo mức giá (Tải tập tin)

- Đăng ký hồ sơ mới:
  + Bước 1: chọn loại hồ sơ cần đăng ký
  + Bước 2: nhấn nút Đăng Ký

- Tra cứu hồ sơ
  + Bước 1: Nhập số biên nhận
  + Bước 2: nhấn nút Tra cứu